top of page
78 [Converted]-01.png

การสร้างร่วมกัน

"ความสามัคคีเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับชีวิตแห่งจุดมุ่งหมายการบริการและความเป็นผู้นำโดยการกระตุ้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางปัญญาวัฒนธรรมจิตวิญญาณและสังคมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่มีต่อผู้อื่น"

International School Chiang Mai
2021.4.2_210402_1.jpg
78 [Converted]-01.png

ยินดีต้อนรับผู้ก่อตั้ง

“ ด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษาตลอดชีวิตเราจึงก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติยูนิตีคองคอร์ดขึ้นที่เชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสถาบันที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสำ ...

78 [Converted]-01.png

การสร้างร่วมกัน

"ความสามัคคีเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับชีวิตแห่งจุดมุ่งหมายการบริการและความเป็นผู้นำโดยการกระตุ้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางปัญญาวัฒนธรรมจิตวิญญาณและสังคมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่มีต่อผู้อื่น"

Falcons.png